Novi Sad Energie-Haus

Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije

Novi brend Novog Sada

održiva gradnja, visoka energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, eko-inovacije

Samogrejna eko-kuca

zelena gradnja, pasivna solarna arhitektura, najbolji primer energetske efikasnosti u praksi

Hajde da zajedno pocnemo da gradimo nas ekoloski svet buducnosti!


Novi Sad Energie-Haus

AENS-VEMIRC Centar za promociju i edukaciju o energetskoj efikasnosti i obnovljivim izvorima energije - Novi Sad Energie-Haus je jedinstveni promo eko centar koji će na jednom mestu predstaviti najbolja rešenja u energetskoj efikasnosti u zgradarstvu i obnovljivim izvorima energije i biti novi centar okupljanja i edukacije o energetici i zaštiti životne sredine.
Izgradnja ovog promo centar, kao javnog i pokaznog samogrejnog eko objekta otvorenog tipa na lako dostupnom i pristupačnom mestu, omogućiće neposredno upoznavanje javnosti sa poslednjim tehničkim dostignućima u oblasti alternativnih izvora energije i niskoenergetske gradnje sve u cilju podizanja ekološke svesti, razvijanja energetski odgovornog ponašanja i promocije upotrebe obnovljivih i čistih izvora energije.

Eksterijer

spoljašnost objekta, reflektujuće površine, javni displej sa energetskim podacima o objektu, zemljana zaštita, zeleni krov, solarni uređaji, parking sa fotonaponskim panelima, punjači za električne automobile...

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: eksterijer

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: reflektujuće površine

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: ulaz u objekat A

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: javni displej sa energetskim podacima o objektu

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: zeleni krov sa fotonaponskim panelima i solarnim kolektorima

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: parking sa fotonaponskim panelima i punjačima za električne automobile

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: parking sa fotonaponskim panelima i punjačima za električne automobile

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: zadnja strana objekta sa zemljanom zaštitom

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: presek objekta

Enterijer

Sala za prezentaciju, kotlarnica, kancelarijski prostor, prijemni hol, izložbeni prostor Energie Haus...

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: sala za prezentaciju

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kotlarnica

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kancelarijski prostor

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kancelarijski prostor

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kancelarijski prostor

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kancelarijski prostor

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: kancelarijski prostor

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: prijemni hol

Novi Sad Energie-Haus
Novi Sad Energie-Haus - učitavanje...

Novi Sad Energie-Haus :: izložbeni prostor


Tehničke karakteristike

Lokacija: Novi Sad, Srbija

Parcela: ~ 2.000m2 (35 x 60m),
južna orijentacija, urbana zona

Tip: poslovni objekat

Spratnost: P+1, P+2

Kvadratura (neto): ~ 600m2
Kvadratura (bruto): ~ 720m2

Broj prostorija: 16


Primenjene tehnologije

Pasivni solarni sistemi

 
 • zemljana zaštita, zeleni krov, vertikalno ozelenjavanje (ogromna akumulacija toplote i prirodna rashladjenost objekta - konstantna temperature zemljišta od oko +12°C tokom čitave godine)

 
 • južna orijentacija (maksimalni zahvat sunčevog zračenja u zimskom periodu)

 
 • reflektujuće površine oko prozorskih okvira (2,5 puta povećanje svetla i toplote u objektu)


Aktivni solarni sistemi

 
 • solarni kolektori (priprema tople potrošne vode i podrška dogrevanju)

 
 • fotonaponski paneli (proizvodnja električne energije za sopstvene potrebe i tržište)


Ostalo

 
 • toplotna pumpa (dogrevanje objekta)

 
 • kotao za biomasu (dogrevanje objekta)

 
 • prečistač otpadnih voda

 
 • podzemna cisterna za sakupljanje kišnice

 
 • grejači pristupnih puteva (podno grejanje prilaznih staza, parkinga...)

 
 • punjači za električne automobile uz nadstrešnicu za parking sa fotonaponskim panelima

 
 • javni displej sa energetskim podacima za objekat (merenje u realnom vremenu spoljne i unutrašnje temperature u objektu, potrošnje energije za dogrevanje, proizvodnje i potrošnje električne energije...)

 
 • sistem kućne automatike - Pametna zgrada (kontrola osvetljenja i spoljne rasvete, kontrola sistema za dogrevanje, kontrola zagrevanja trotoara, parkinga, upravljanje zalivnim sistemom, kontrola ulaza, elektronski i video nadzor, alarmni sistem, kontrola uređaja, kontrola reflektujućih površina...)

 

PodrškaAPV
 
Copyright © 2012-2014. VEMIRC & AENS Sva prava zadržana.